Tuesday, July 12, 2011

مجموعه کتاب های آدش ایستاد نویسنده فارسی زبان ازبکستان


آدش ایستاد نویسنده فارسی زبان ازبکستان در پاسخ به درخواست های فارسی زبانان مسلط به رسم الخط سیریلیک، تعدادی از کتابهای خود را برای دانلود در اینترنت گذاشته است.
درود بر این نویسنده پارسی زبان.No comments: