Thursday, May 15, 2008

فيلمهاي فارسي تلويزيون سفينه در روزهاي پيش رو:

شنبه

17

مه

از ساعت

2220

تا

2340

فيلم مرگ سودخور

سه شنبه

بيستم ماه مه

2220

تا

24

فيلم سينمايي زني از كشوري دور

جمعه بيست وسوم ماه مه

915

تا

1000

فيلم خيانت

از ساعت

2045

تا

2150

فيلم مستند:

كورسك ،چند لحظه تا فلاكت

شنبه بيست وچهارم ماه مه

1320

تا

1550

فيلم سينمايي محمد علي

2220

تا

2340

دختر سيام

يكشنبه بيست وپنجم ماه مه

1315

تا

1600

فيلم سينمايي

عمر،اكبر،آنتوني

2200

تا

2330

بادبانهاي آرگواني

1 comment:

Anonymous said...

سلام هم زبان و هم وطن تاجیک...من ایرانی هستم م مطمئن باشید شما را فراموش نکرده و از جان و دل دوستتان داریم روزی خواهد رسید همگی در یک کشور زندگی خواهیم کرد ...از تاجیکها ازبکستان بیشتر بنویسید...وضعشان چطور است؟؟آیا جنبشی برای رهایی دارند؟؟چند درصد شهرهای بخارا و سمرقند تاجیک هستند؟؟تا چه میزان استحاله شده اند و کلا از این نوع اطلاعات...در مورد خط فارسی هم بنویسید...آیا برنامه ای برای تغیر رسم الخط به فارسی وجود دارد یا خیر؟؟چون واقعا این رسم الخط سرلیک ارتباط ما هم زبانان را از هم کم کرده...مثلا من بسیار مایل بودم در ویکی پدیا تاجیکی بنویسم با همان گویش اما واقعا خواندن سرلیک مشکل است...